Well Clean odmasťovač za studena s dezinfecným účinkom – bez chlôru

PopisJeho čistiaci účinok je rozšírený v kuchyne a zároveň poskytuje dokonalú hygienu, odstraňuje 99,9% nežiaducich mikroorganizmov. Typ výrobku: PT2, PT4. Oblasť použitia: V inštitúciách poskytujúcich starostlivosť o chorých, vo verejných inštitúciách, v kuchyni, v zariadeniach verejného stravovania, v potravinárskom priemysle, na čistenie a dezinfekciu v jednom
pracovnom kroku silno znečistených, mastných povrchov, povrchov zariadení a nástrojov.
Formulácia: Roztok pripravený na použitie. Okruh použitia: použitie pre širokú verejnosť
a profesionálne použitie. Antimikrobiálne spektrum: baktericíd, fungicíd, virucíd

Jednotka750 ml


Na stiahnutie: